top of page

1 na 1 edukacije

Žensko šišanje sa Senadom

Osnovne tehnike šišanja

potrebno minimalno iskustvo
svaki polaznik je obavezan donijeti svoj alat
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 6 sati

750KM
385

*dodatno se naplaćuje trening lutka

Napredne tehnike šišanja
Geometrijsko šišanje

minimalno 5 godina iskustva
svaki polaznik je obavezan donijeti svoj alat
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 8 sati

950KM
487

*dodatno se naplaćuje trening lutka

Napredne tehnike šišanja
Kreativno šišanje

minimalno 5 godina iskustva
svaki polaznik je obavezan donijeti svoj alat
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 8 sati

950KM
487

*dodatno se naplaćuje trening lutka

Napomene:
- navedene cijene važe za 1 dan edukacije
- za grupe od 3 i više frizera 10% popusta

bottom of page