top of page

1 na 1 edukacije

Kolor tehnike sa Benjaminom

Osnove koloristike

potrebno minimalno iskustvo
nije potrebna oprema
teorija
trajanje edukacije 4-6 sati

500KM
256

Napredne kolor tehnike
Airtouch balayage

minimalno 5 godina iskustva
nije potrebna oprema
teorija, demonstracija i praktičan rad
trajanje edukacije 6-8 sati

1000KM
512€

*dodatno se naplaćuje trening lutka

Napomene:
- navedene cijene važe za 1 dan edukacije
za grupe od 3 i više frizera 10% popusta

bottom of page